What are the laws of psychological powers? Ang psychological power ay ang abilidad na pasunurin ang tao upang magawa at matapos ang bagay, ayon sa kanyang standards. Mas malakas ang power, mas maraming magagawa. Walang mali rito, lalo na kung gagamitin ang ‘power’ sa makabuluhan at mabuting bagay. Paano magkaroon ng ganitong power? Patunayan na iba ka. Yun b**g, “Galing naman, paano mo nagawa yun?” At kung na-achieve mo na ang goal mo ahead of the rest, may power ka na. Iwasang makipagtalo. Instead, magpakita ng genuine concern, interest, at good behavior. Mas panalo ka kung makikilala ka bilang isang compassionate person kesa war freak. Kung gusto mo ng power na pakinggan ka, piliin lang ang sasabihin, yung may sense at gustong marinig ng tao. This way, makikinig sila sa lahat ng sasabihin mo. At Makukuha mo na ang kanilang atensyon. Lumapit sa kinaiinisang tao. Kapag kailangan mo ng tao, subukang humingi ng tulong o i-hire ang kinaiinisan o kaaway na tao. Weird pero effective. Hindi lang paghanga ang makukuha mo sa ganitong gesture, magkakaroon ka pa ng power na ma-overcome ang iyong ego. Huwag magbuhat ng sariling bangko. Kung gusto m**g maging palagay sa ‘yo ang tao, make them feel smart. Minsan magkunwari na hindi mo alam ang bagay na alam nila.
Source: Robert Greene
# PSYCHOLOGICALPOWER #PSYCHOLOGICALtrick #mindcontrol

source

0 Comments

Leave a reply

© 2023 The Synagogue of the Human Energy Inc, all rights reserved. All our material, digital, written, audiovisual, is property of our private network and its respective members, all rights are reserved, please read our Privacy Policy. If you use our website in any form, it means you have accepted our Terms and Conditions. Questions? Contact us.


© 2023 La Sinagoga de la Energía Humana™, todos los derechos reservados. Todo nuestro material, digital, escrito, audiovisual, es propiedad de nuestra red privada y sus respectivos miembros, todos los derechos están reservados, por favor lea nuestra Política de Privacidad. Si utiliza nuestro sitio web en cualquier forma, significa que ha aceptado nuestros Términos y condiciones. ¿Preguntas? Contáctanos.

Log in with your credentials

Forgot your details?